Použitie


Priečka z MgO dosiek

  Chcete predeliť časť bytových alebo nebytových priestorov? Priečka z MgO dosiek je efektívnym a úsporným riešením pri splnení protipožiarnych, vode odolných, tepelnoizolačných a protihlukových požiadaviek. Pri tomto procese suchej výstavby je možné novovzniknutú priečku okamžite využívať. Vo vnútri priečky je možné viesť rozvody vody, kanalizačné odpady, elektrické a iné vedenia. Inštalácia priečky za použitia MgO dosiek spĺňa všetky kritéria náročnosti na požiarnu odolnosť a vode odolnosť a pevnosť. Logistika pri stavbe je pri použití MgO dosiek oveľa jednoduchšia.

Inštalačná priečka

  Pri osadení závesných sanitárnych zariadení nie je nutnosť dvojitého opláštenia ako napríklad pri sadrokartónových inštalačných priečkach. Montáž jednotlivých konštrukcií je nutné uskutočniť v spolupráci s inštalatérmi.

Oblúková priečka

  UW profily sa pripevňujú k podlahe a stropu a určujú tvar oblúkovej priečky. MgO doska je zvlášť vhodná pri tvorbe oblúkovej priečky (6mm hrúbka MgO dosky).

Stropy a podhľady

  MgO dosky sú vhodné aj na podhľady, ktoré spĺňajú estetické a stavebno-fyzikálne požiadavky.

Predsadená stena

  Ak chcete vyrovnať murovanú stenu, predsedená stena z MgO dosiek je vhodným riešením. Predsadená stena z MgO dosiek zlepšuje akustické, tepelnoizolačné, vode odolné a požiarne vlastnosti už existujúcej steny a tým aj zlepšujú komfortné bývanie užívateľa, či sa rozhodnete pre voľne stojacu predsadenú stenu alebo kotvenú predsadenú stenu.

Podkrovie

  Za účelom rozšírenia obytných priestorov sa veľmi často využíva podkrovie, ktoré môže byť plnohodnotným obývateľným priestorom spĺňajúcim náročné protipožiarne, vode odolné a tepelnoizolačné nároky. Aj v tomto prípade veľmi dobre poslúžia MgO dosky.

Suchá podlaha

  MgO dosky sú použiteľné aj pri pokládke suchých podláh, ktoré čoraz častejšie nahrádzajú klasický mokrý proces, čo sa zase odráža na efektívnosti výstavby.

Obklad stĺpov a prekladov

  MgO dosky nachádzajú uplatnenie aj pri tomto type konštrukcie obkladu stĺpov a prekladov z dôvodov protipožiarnych, izolačných alebo estetických.

Opláštenie

  MgO dosky sú vďaka svojim vlastnostiam vynikajúcim materiálom použiteľným ako súčasť skladby stien montovaných stavieb s kovovou alebo drevenou konštrukciou.

© 2019 Steelsoft, s.r.o.

mapa webu