Montáž

Rezanie dosiek

  Na rezanie MgO dosiek odporúčame použiť rovnaké nástroje, ako sa používajú pri rezaní sadrokartónu, resp. OSB dosiek. Pri práci je potrebné sa chrániť vhodnými pracovnými prostriedkami (pracovné okuliare a rukavice, respirátor a iné).

Spájanie dosiek

  Na pripevnenie MgO dosiek ku hliníkovým resp. dreveným konštrukciám sa používajú skrutky s frézovacou hlavou vhodné do tvrdých dosiek
Môžeme ich naskrutkovať cez MgO dosky do profilov bez potreby predvŕtania otvorov.

Maximálna vzdialenosť skrutiek od hrany MgO dosák :
- Originálna hrana: 5 mm
- Rezná hrana: 5 mm

Maximálna vzájomná vzdialenosť skrutiek :
- Šikmé plochy a podhľad: 170 mm
- Zvislé plochy: 250 mm

Tmelenie spojov

  Po korektnom upevnení MgO dosiek pristupujeme k finálnej činnosti, čím je tmelenie škár. Pri tejto činnosti je veľmi dôležitá profesionálna zručnosť stavebníka. Tmelíme vodorovné a zvislé škáry, ktoré vznikli inštaláciou MgO dosiek na rošt, ale pretmeliť musíme aj otvory po skrutkách, príp. ďalšie nerovnosti na povrchu. Tmelenie je nutné vykonať najmenej 2-krát.

Pracovný postup tmelenia:
- Pomocou špachtle pretmelíme skrutky a vyplníme pozdĺžne a priečne škáry (šírky max. 4 mm) narezaných platní MgO dosiek.
- Pretmelíme vyplnené škáry a zároveň sklenú pásku vtlačíme do škár a súčasne druhýkrát pretmelíme skrutky a zároveň urobíme pretmelenie všetkých hrán dostratena hladidlom.
- Po vytvrdení finálnej vrstvy tmelu urobíme brúsenie finálnej vrstvy tmelu.

  Tmely, ktoré sa používajú pre základné tmelenie, by mali byť vysokopevné, ľahko opracovateľné a tvrdé tmely.
  Tmely, ktoré sa používajú pre finálne tmelenie, by mali byť ľahko opracovateľné brúsením a mäkšie.
  Kontaktnú medzeru medzi MgO priečkou a jestvujúcou stavbou vyplníme akrylovým tmelom.

Finálne povrchové úpravy

  Akonáhle máme konštrukcie stien alebo podhľadov hotové a spoje medzi MgO doskami vytmelené, pričom tmel je už dostatočne zaschnutý, môžeme pristúpiť k realizácii finálnych povrchových úprav.
  Pred finálnym náterom treba realizovať základný penetračný náter, čím docielime rovnomernú priľnavosť celého povrchu, napr. základnou málo zriedenou bielou farbou.
  Vo vlhkom prostredí (napr. kuchyne, kúpeľne, sauny) treba spoje, kde je riziko, že sa môže dostať voda, zaizolovať hydroizolačnou páskou a plochy natrieť hydroizolačným náterom.
  Následne možno pristúpiť k nanášaniu maľby, nalepeniu tapety alebo obloženiu keramickým obkladom.
  Po nanesení finálnej povrchovej úpravy máme celú konštrukciu hotovú a pripravenú k užívaniu.

Preprava dosiek

  MgO dosky na paletách je potrebné prepravovať použitím vysokozdvižného vozíka tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri manipulácii s jednotlivými MgO doskami vzhľadom k hmotnosti odporúčame ich premiestňovanie dvoma osobami, z ktorých každá drží jednu zo strán dosky na zvislo.

Skladovanie dosiek

  MgO dosky je potrebné skladovať v suchom a bezprašnom prostredí. Odporúčame dosky na paletách chrániť prekrytím PVC fóliou. MgO dosky musia byť uložené na paletách v horizontálnej polohe. Nie je vhodné umiestňovať palety do výšok.
  Pozn. Pre zachovanie výrobcom garantovaných vlastností MgO dosiek je potrebné dodržať zásady správneho skladovania a prepravy.

© 2019 Steelsoft, s.r.o.

mapa webu