Porovnanie s príbuznými materiálmi

Vlastnosti

MgO doska

Cetris doska

Fermacell

Fermacell Powerpanel H²O

OSB doska

Sadrokartón

Zloženie dosky

▪58,8 % oxid horečnatý
▪16,9 % chlorid horečnatý
▪tkanina zo sklených vlákien
▪24,2 % perlit
▪25 % cement
▪63 % drevné triesky
▪10 % voda
▪2 % hydratačné prísady
▪sadrovláknité dosky Fermacell
▪portlandský cement
▪minerálny granulát
▪sklené vlákna
▪trojvrstvová doska z orientovaných veľkoplošných triesok ▪sadra a papier (kartón)

Objemová hustota

1000 kg/m³ 1150 kg/m³ 1000 kg/m³ 620 kg/m³ 750 kg/m³

Tepelná rozťažnosť {chlad,teplo}

0,01 mm/m°C {od tepl. +20°C do -20°C} 0,2 mm/m°C - - - -

Obsah vlhkosti

6,00 % 9,5 % - 7 % OSB2(2-12 %)
OSB3(5-12 %)
-

Rozťažnosť vo vode

menej ako 0,02 % max. 0,32 % menej ako 0,20 % OSB2(20 %)
OSB3(15 %)
-

Súčiniteľ difúzneho odporu (μ)

28-35 μ
(podľa hr. dosky)
52,8-69,2 μ
(podľa hr. dosky)
- 13,00 μ - -

Tepelná vodivosť

0,14 W/mK 0,20-0,287 W/mK - 0,40 W/mK 0,10 W/mK 0,22 W/mK

Tepelný odpor

1,14 m²K/W 0,037 m²K/W - - 0,12 m²K/W 0,1042 m²K/W

Pevnosť v ťahu pri ohybe a priehyb

min 518N, max 3,2 mm min 9N/mm² - 3,5 N/mm&sump2; 16 N/mm&sump2; 0,25 N/mm&sump2;

Akustický odpor

hrúbka 9 mm: 48dB hrúbka 8,1 mm: 30dB - - - -

Pevnosť v ťahu

min. 5,5 N/mm² min. 0,5 N/mm² - min. 2,30 N/mm² 0,30 N/mm² 1,10 N/mm²

Pevnosť v tlaku

20 N/mm² min. 15 N/mm² - 8,50 N/mm² - -

Odolnosť voči nárazu

min. 6 kJ/m² - - - - -

Modul pružnosti

6 045 N/mm² min. 4 500 N/mm² - 4 500 ± 500 N/mm² 3500 N/mm² -

Merné teplo

930 J/kgK - - - - -

Reakcia na oheň

A1 (trvalo odoláva 800°C) B - s1d0 A2 - s1 A1 - s1 C1 - D-s1 A2

Zmrazovacie cykly (100)

bez zmien R˪ > > 0,7 - - - -

Použitie

interiér, exteriér interiér, exteriér - interiér, exteriér interiér, exteriér interiér

Cena za m² dosky

8 mm: 5,05 €
10 mm: 6,45 €
8 mm: 7,46-15,45 €
10 mm: 8,37-16,40 €
10 mm: 5,91 €
12,5 mm: 7,42 €
12,5 mm: 21 € 8 mm: 3,84 €
12 mm: 5,90 €
12 mm: 3,20 €
15 mm: 3,60 €

Zásaditý povrch

10,00 pH 12,50 pH - 7,00 - 8,00 pH - -

Únik formaldehydu

neobsahuje neobsahuje neobsahuje neobsahuje max. 8mg/100g vzorky neobsahuje

Obsah azbestu

neobsahuje neobsahuje neobsahuje neobsahuje neobsahuje neobsahuje

*Uvedené ceny materiálov platné k 1.3.2013.

© 2019 Steelsoft, s.r.o.

mapa webu